OM KOMPANI 415

Kompani 415 är ett kontorskollektiv i Kviberg, Göteborg. Det är också namnet på föreningen som driver det hela. Vi sitter i två vackra trähus – Det Gula Huset och Götamässen. Nedan hittar du aktörer som sitter i våra hus. Gå gärna in på deras sidor och låt dig inspireras!

Kompani 415 startade i det som tidigare var känt som Fritidshemmet (det Gula Huset). Fritidshemmet byggdes 1943 genom donation av Göteborgs stora industrier och rederier. Byggnaden innehöll från början bland annat filmsal, bibliotek och läsrum. I fritidshemmets filmsal finns oljemålningar utförda av konstnären Arne Larzon under hans beredskapstjänstgöring vid regementet. Fritidshemmet användes som regementsbiograf fram till 1980-talet och även som lektionssalar.

Från och med 2022 ingår också Götamässen i Kompani 415. Det är den gamla officersmässen som ligger bredvid f.d. Fritidshemmet.

OM KOMPANI 415

Kompani 415 är ett kontorskollektiv i Kviberg, Göteborg. Det är också namnet på föreningen som driver det hela. Nedan hittar du aktörer som sitter i våra hus. Gå gärna in på deras sidor och låt dig inspireras!