Tillgänglighet på Kompani 415

Ramper och nivåskillnader

Huset har två ramper, en till huvudentrén och en till/från nödutgången i Salen. Det går att köra upp till ramperna med bil men bilen måste sedan flyttas till parkering tvärsöver gatan. Det är grusplan framför huset och vid ramperna. Alla event i huset sker på markplan, utan några större nivåskillnader. Den enda nivåskillnaden är upp till Scenen, som är ca 55 cm hög och tyvärr inte har en ramp i dagsläget.

Dörrar och toalett

Inne på Kompani 415 finns tre toaletter varav en är 2 x 2.20 meter, toaletten är dock ej dedikerad handikapptoalett. Tröskeln i denna dörröppning är 2.5 cm hög. Passagemåttet är 90 cm. Ett räcke finns.

Den lilla lokalen, Salongen, har en smalare dörr med passagemått 90 cm.

Den stora lokalen, Salen, har dubbeldörrar och kan öppnas upp till 170 cm bredd.

Dörrarna har ej automatisk dörröppnare.