TILLGÄNGLIGHET

Ramper och nivåskillnader

Huset har två ramper, en till huvudentrén och en till/från nödutgången i Salen. Det går att köra upp till ramperna med bil men bilen måste sedan flyttas till parkering tvärsöver gatan. Det är grusplan framför huset och vid ramperna. Alla event i huset sker på markplan, utan några större nivåskillnader. Den enda nivåskillnaden är upp till scenen i Salen, som är ca 55 cm hög och tyvärr inte har en ramp i dagsläget.

Dörrar och toalett

Inne på Kompani 415 finns tre toaletter varav en är 2 x 2.20 meter, toaletten är dock ej dedikerad handikapptoalett. Tröskeln i denna dörröppning är 2.5 cm hög. Passagemåttet är 90 cm. Ett räcke finns.

Salen har dubbeldörrar och kan öppnas upp till 170 cm bredd.

Dörrarna har ej automatisk dörröppnare