På måndagar i januari kommer det att finnas möjlighet att gå en
grundkurs i dansen lindy hop på Kompani 415. Lindy hop är en energisk
och kreativ pardans som uppstod på 1920- och 30-talet i Harlem, New
York.


denna kurs får du lära dig grundläggande steg och figurer samt teknik
för att föra och följa. Kursens 20 timmar ger dig en tillräcklig grund
för att kunna gå ut och dansa socialt. Under kursen får du prova att
både föra och följa för att sedan välja den roll som du vill fördjupa
dig inom.

Du behöver inte anmäla dig tillsammans med en
partner och vi kommer att rotera danspartners under varje kurstillfälle.
All undervisning kommer ske på svenska med möjlighet att översätta till
engelska vid behov. Lärare är Victoria Kahlström och Tove Casén
Nylander som båda undervisar på West Coast Jitterbugs.

När? Måndagar 18/1, 25/1, ½, 8/2, 15/2, 29/2 klockan 18.00 – 20.00
och två söndagar: 24/1 och 7/2 klockan 13.00-17.30

Var? Kompani 415, Markenterivägen 1, Göteborg

Pris: 1260 kr

Anmälan: Anmälan och frågor skickas till: lindyhopkompani415@gmail.com